BUDMAND

Home > Oferta > Nasze realizacje

Kierownik budowy

|Budowa chłodni i mroźni dla przedsiębiorstwa Łukasz w Ełku
|Budynek mieszkalny w Rękusach
|Osiedle Domy Malowane
|Elewacja budynku Ełckiego Centrum Kultury
|Laśmiady
|Pomost pływający z budynkiem Smętek Marina
|Roboty rozbiórkowe byłego szpitala przy ulicy Mickiewicza w Ełku
|Budynek mieszkalny w Stradunach
|Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Kilińskiego w Ełku
|Zespół budynków mieszkalnych w Łaśmiadach
|Zespół budynków mieszkalnych w Mączach

Nadzór konserwatorski w obiektach zabytkowych

|Kamienica przy ulicy Piłsudskiego 2
|Ełk Szkoła Artystyczna
|Klasztor Kamedułów w Wigrach

Dokumentacja konserwatorska

|Kamienica przy ul 1 – go Maja w Augustowie
|Kamienica przy ulicy Piłsudskiego 2 w Ełku
|Ełk Szkoła Artystyczna

Nadzór inwestorski

|Ełk Kamienica ulica Słowackiego

Ocena techniczna

|Opinia techniczna wiaty stalowej w miejscowości Czachy
|Opinia techniczna budynku po byłym szpitalu miejskim przy ulicy Mickiewicza w Ełku
|Ocena techniczna konstrukcji dachu i pokrycia budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Ełku

Kosztorysy inwestorskie

|Modernizacja Ełckiej kolei wąskotorowej
|Stadion przy zespole szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
|Ełk Szkoła Artystyczna
|Kamienica przy ulicy Piłsudskiego w Ełku
|Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na biura przy ul Piłsudskiego w Ełku
|Sala sportowa ze stołówką w Ukcie
|Przebudowa kina w Płońsku
|Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Piszu
|Adaptacja budynku pokoszarowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej
|Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr.9
|Remont zabytkowej elewacji budynku szkoły nr 1 i 2 przy ul. Małeckich w Ełku
|Stadion Miejski w Ełku

Fundusze unijne

|Zagospodarowanie terenu wokół kościoła w Rożyńsku
|Przebudowa kina w Płońsku
|Amfiteatr przy Ełckim Centrum Kultury

Okresowe przeglądy budynków

|Przedszkole nr 8 przy ulicy Dobrzańskiego w Ełku
|Przedszkole Światełko przy ulicy Toruńskiej w Ełku

Pobierz

Przykł. świadectwo

Size: 123 Kb